icon instagram facebook logo türkçe Rusça Rusça Rusça fr

randevu

DİYABET HASTALARINDA ORAL KOMPLİKASYONLAR

Diyabet hastaları genellikle ağız kuruluğundan yakınırlar ve çok sık su içme ihtiyacı duyarlar. Devam eden ağız kuruluğu oral yumuşak dokuların irrite olmasına neden olur, bunun yanında enflamasyon ve ağrıya yol açar. Ağız kuruluğu görülen diyabet hastalarında periodontal enfeksiyon ve diş çürüğü görülme olasılığı daha fazladır.

Diyabetli hastalarda aynı zamanda oral fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar daha sık gözlenir. Bunun yanında stomatitis, coğrafik dil,fisürlü dil,travmatik ülser, liken planus ve likenoid reaksiyonlar ve anguler cheilitis gibi oral mukozal lezyonlar da gözlenmiştir. Ek olarak yara iyileşmesinde gecikme,nörosensoriyel bozukluklar da gözlenebilen bulgular arasındadır. Bozulmuş vaskülarizasyon,zayıflamış immünite,düşük büyüme faktörü üretimi ve psikolojik stres bunun nedeni olarak bildirilmiştir.

Tükrük bezi hipofonksiyonuna bağlı ağız kuruluğu bulunan hasta, birçok oal komplikasyon açısından açısından risk altındadır ve uygun önleyici yöntemlerin bulunması açısından erken tanı ve tedavinin önemi büyüktür.

Dt. Hüseyin Gürel