icon instagram facebook logo türkçe Rusça Rusça Rusça fr

randevu

Türkiye'de Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, tedavi amacıyla yapılan seyahatler olmanın dışında Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının büyümesine de öncelik eden önemli bir turizm türüdür...

Sağlık turizmi, bir ülkeden diğer bir ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) sadece tedavi için gidilmesidir. Sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Kendi yaşadığı yerden başka yerlere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu turizmdir.

Sağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Başka bir ifadeyle, seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür.

Çünkü;

- Katma değeri en yüksek turizm çeşididir,

- Ülkemizin ve kentimizin tanıtımına katkısı çok büyük olacaktır,

- Yeni ve çeşitli mesleklerde istihdam alanları açacaktır,

- Ülke ekonomisine girdisi diğer turizm çeşitlerine göre çok yüksektir,

- Sağlık Turizmi bacasız fabrikadır,

- İstihdamın niteliğini artıracaktır,

- Cari açığın kapatılmasında bir kalem olacaktır (2023’de 1 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir hedefi),

- Türkiye’nin medikal ve termal yatırım ve kaynakları Avrupa ve Dünya çapındadır,

- Kış, doğa, inanç, kültür turizmi çeşitleri ile sinerji oluşturacak alternatif bir turizm alanıdır,

- Sağlık nedeniyle tercih edilen bir ülke olmak ülkenin uluslar arası prestiji açısından oldukça önemlidir.

TÜRKİYE ‘DE SAĞLIK TURİZMİ

İnsanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde, ülkemize sağlık turizmi bakımından rağbet gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının yüksekliği, bu ülke sosyal güvenlik sistemlerini yaşadığı sıkıntılar, hızla yaşlanan nüfus ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişmeler tedavi amaçlı seyahatlerin çıkış noktası olmuştur. Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanları her türlü bilgiye ulaşmada yaşadığı kolaylık ise tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü olmuştur. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.